Bankspaar hypotheek

Bij een bankspaar hypotheek is er geen sprake van een levensverzekering. Je spaart dus ook niet bij een verzekeraar maar bij een bank. Over het algemeen is dit product transparanter dan de traditionele spaarrekening en zijn de kosten lager.

Maandelijks betaalt u een bedrag om te sparen en een vast bedrag aan rente.

Deze inleg zorgt ervoor dat er aan het einde van de looptijd voldoende spaartegoed is opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen.

Bankspaar hypotheek

De bankspaar hypotheek kent dus geen aflossing op de hypotheekschuld tijdens de looptijd en dat maakt het mogelijk om van het fiscale voordeel te profiteren. Het percentage dat u betaald aan rente ontvangt u ook op uw spaarrekening.

Deze hypotheek biedt zekerheid over de uiteindelijke aflossing van de schuld, maar ook ten opzichte van de maandelijkse lasten.

Deze hypotheek wordt veelal afgesloten met een overlijdensrisicoverzekering maar bevat deze niet standaard. Het gespaarde valt onder de spaargarantie van het depositogarantiestelsel.

>> Vrijblijvend advies over de bankspaarhypotheek?

>> Info overlijdensrisicoverzekering?

>> Maximale hypotheek berekenen?